ما را دنبال کنید:

تعرفه و پلن ها

خانه عناصر تعرفه ها

لطفا توجه داشته باشید

♣ لطفا درانتخاب پلن ها دقت لازم را داشته باشید


♣ قیمت ها به دلیل نوسانات ارز به صورت اتوماتیک تغییر خواهد کرد

♣ پلن های CX-ceph برای چه کاربرانی مناسب است؟
در این نوع از پلن ها هارد ها به صورت SSD ارائه می شود که مجهز به سیستم HA می باشد و اگر به هر دلیلی هارد سرور دچار اختلال شود بدون اینکه کاربرمتوجه شود هارد بعدی به سرعت با همان اطلاعات فعلی کاربر وانجام دستورات در حال اجرا، جایگزین خواهد شد که برای کاربرانی که وب سایت و یا اطلاعات بسیار مهمی روی سرور دارند مناسب خواهد بود.


♣ پلن های Cx برای چه کاربرانی مناسب است؟
در این نوع از پلن ها هارد ها به صورت NVME ارائه می شود که سرعت بسیار بالایی دارند و نسبت به هارهای ssd حدودا 5 برابر افزایش سرعت خواهند داشت، برای کاربرانی که میخواهند فعالیت و دستوراتشان به سرعت اجرا و انجام شود مناسب خواهد بود.

پلن چهارم cx21-ceph

تومان

 • پردازنده: 2 هسته
 • رم: 4 گیگ
 • هارد 40 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن هشتم cx41-ceph

تومان

 • پردازنده: 4 هسته
 • رم: 16 گیگ
 • هارد 160 گیگابایت
 • نوع هارد: SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن دوازدهم ccx21

تومان

 • پردازنده: 4 هسته
 • رم: 16 گیگ
 • هارد 160گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اختصاصی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن سوم cx21

تومان

 • پردازنده: 2 هسته
 • رم: 4 گیگ
 • هارد 40 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن هفتم cx41

تومان

 • پردازنده: 4 هسته
 • رم: 16 گیگ
 • هارد 160 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن یازدهم ccx11

تومان

 • پردازنده: 2 هسته
 • رم: 8 گیگ
 • هارد 80 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اختصاصی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن پانزدهم cx21-ceph

تومان

 • پردازنده: 32 هسته
 • رم: 128 گیگ
 • هارد 540 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اختصاصی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن دوم cx11-ceph

تومان

 • پردازنده: 1 هسته
 • رم: 2 گیگ
 • هارد 20 گیگابایت
 • نوع هارد: SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن ششم cx31-ceph

تومان

 • پردازنده: 2 هسته
 • رم: 8 گیگ
 • هارد 80 گیگابایت
 • نوع هارد: SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن دهم cx51-ceph

تومان

 • پردازنده: 8 هسته
 • رم: 32 گیگ
 • هارد 240 گیگابایت
 • نوع هارد: SSD
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن چهاردهم ccx41

تومان

 • پردازنده: 16 هسته
 • رم: 64 گیگ
 • هارد 360 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اختصاصی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن اول cx11

تومان

 • پردازنده: 1 هسته
 • رم: 2 گیگ
 • هارد 20 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن پنجم cx31

تومان

 • پردازنده: 2 هسته
 • رم: 8 گیگ
 • هارد 80 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن نهم cx51

تومان

 • پردازنده: 8 هسته
 • رم: 32 گیگ
 • هارد 240 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اشتراکی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

پلن سیزدهم ccx31

تومان

 • پردازنده: 8 هسته
 • رم: 32 گیگ
 • هارد 240 گیگابایت
 • نوع هارد: NVME
 • ترافیک: 20 ترابایت
 • نوع پردازنده: اختصاصی
 • سیستم عامل: ویندوز،لینوکس
 • موقعیت: آلمان

Hello